2 directeuren gemeente Veenendaal (via PublicSpirit)

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Directie
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Veenendaal

Over de gemeente Veenendaal

Veenendaal is een ondernemende gemeente, gelegen aan de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Met haar 68.500 inwoners is het de derde woonplaats van Utrecht. Veenendaal werkt nauw samen met de buurgemeenten binnen de regio FoodValley. “’t Veen” is al eeuwen een plaats met ondernemers, vroeger vooral wol- en sigarenfabrieken, nu zakelijke dienstverlening, ICT, transport, maak-industrie en winkelhart van de regio.

De gemeente Veenendaal is een moderne, goed functionerende organisatie met korte lijnen en ruimte voor ontwikkeling en inbreng van de professional. We zijn constant in beweging en hebben volop oog voor de ontwikkelingen in de samenleving. Om ook in de toekomst op die ontwikkelingen in te blijven spelen, willen wij ons adaptief vermogen en onze wendbaarheid verder vergroten. Om dit te bereiken, denken en werken we niet vanuit de gemeentelijke structuur, maar vanuit de maatschappelijke opgaven waar de gemeente nu voor staat en binnenkort voor komt te staan. We willen (nog) meer ‘voorwaarts denken’: handelen vanuit ontwikkelingen en mogelijkheden.

Voor meer informatie, kijk op www.veenendaal.nl.

Organisatie

De basis van de gemeentelijke organisatie bestaat uit zo’n twintig deskundige en professionele teams. Deze teams zijn geclusterd in drie thema's: Samenleving, Ruimte, en Bedrijfsvoering en Dienst-verlening. De directie geeft direct leiding aan de teamleiders. Hiernaast zijn er (opgave)managers die werken onder directe verantwoordelijkheid van de directie aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken en interne strategische opdrachten.

Wij investeren in de kwalitatieve groei van onze organisatie. De kernwaarden ‘samenwerken, toegevoegde waarde, energie/werk-plezier en resultaatgericht werken’ staan hierbij centraal.

Binnen de organisatie heerst een informele sfeer. We vinden steeds meer onze weg in het hybride (‘Veens’) werken. Talentmanagement krijgt een steeds grotere plek en we zetten stappen in onze arbeidsmarktcommunicatie. Kortom, we zijn in beweging en daarbij hebben we oog voor onze medewerkers en de toekomstige ontwikkelingen.

Directie

Bij de ontwikkeling van de organisatie past ook de versterking van de directie. De directie bestaat uit vier directeuren:

 • Algemeen directeur/gemeentesecretaris, Sjoukje Deelstra;
 • Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening, vacant begin 2024;
 • Directeur Ruimte, vacant;
 • Directeur Samenleving, Edward van Leeuwen.

Er is op dit moment 1 vacature en er ontstaat begin 2024 een tweede vacature. De directie werkt aan versterking van de externe oriëntatie én verdere verbetering van de interne coördinatie.

Als directeur heb je oog voor de interne coördinatie en zie je erop toe dat de teamleiders de externe en inhoudelijke focus adequaat vertalen naar jaarplannen en dat ze zorgen voor een effectieve, efficiënte en rechtmatige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Je zorgt voor duidelijke kaders voor jouw teams. Last but not least is het daarin belangrijk dat je een creatieve en prettige werksfeer creëert, denkt in kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.

Als directeur zie je toe op samenhang en samenwerking en ben je in staat verbindingen te leggen tussen de verschillende teams binnen en ook buiten jouw thema. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor de medewerkers.

Als lid van het directieteam geef je met je collega-directeuren invulling aan de strategische koers van de hele organisatie. De nadruk ligt hierbij op ‘samen’. Het verder vormgeven van de organisatieontwikkeling gaat in nauw overleg en afstemming met de andere directeuren onder voorzitterschap van de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Wat ga je doen als directeur in Veenendaal?

Interne coördinatie

Naast het versterken van de externe focus draag je uiteraard ook zorg voor een toekomstgerichte inhoudelijke focus binnen jouw thema. Je doet dit in samenspraak met de portefeuillehouders binnen jouw thema en met een open oog voor de wensen en de verwachtingen in de samenleving.

Je stimuleert het ‘vooruitkijken', zodat we in ons handelen meer vroegtijdig anticiperen en minder reageren.

Externe oriëntatie

Gelet op de grote uitdagingen waar de gemeente Veenendaal voor staat, draag je als directeur samen met onder andere de (opgave)managers zorg voor een stevige positie van de gemeente in de diverse externe gremia die van belang zijn voor het aangaan van deze uitdagingen.

Dan moet je denken aan het opbouwen en het onderhouden van een netwerk met andere overheden zoals omliggende gemeenten, maar ook de provincies Utrecht en Gelderland, diverse ministeries en de EU. Ook bouw je aan het netwerk met andere maatschappelijke partijen, zoals de inwoners, het bedrijfsleven en diverse relevante instellingen. Je bent dan ook een netwerker in hart en nieren die weet hoe, waar en wanneer de belangen van de gemeente Veenendaal aan de orde moeten zijn. Je zorgt er tevens voor dat de teams binnen jouw thema ook (nog) meer extern georiënteerd raken.

Hoe maak jij het verschil als directeur in Veenendaal?

Je bent een coachende en verbindende leider die in doen en laten de balans zoekt tussen ziel en zakelijkheid. Je werkt vanuit vertrouwen en eigenaarschap, stimuleert en motiveert medewerkers. Je geeft hierbij de medewerkers voldoende ruimte om tot professionele inbreng te komen.

Je denkt in mogelijkheden/kansen en niet in belemmeringen. Met passie voor jouw thema zorg jij samen met de medewerkers voor verdere ontwikkeling van de externe en inhoudelijke focus van dat thema en van de organisatie als geheel.

Twee nieuwe directeuren voor twee thema’s

Van de nieuwe directeuren wordt geen diepgaande inhoudelijke kennis op het betreffende thema verwacht: deze is ruim voldoende in huis. Als directeur ben je een inspirator, motivator en een verbinder: je brengt, zowel intern als extern, partijen bij elkaar. Vanzelfsprekend beschik je wel over kennis en ervaring op hoofdlijnen van en heb je affiniteit met het thema Ruimte of het thema Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

Specifieke aandachtsgebieden thema Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Samen met bestuur en organisatie geef je invulling aan het proces van keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat is nodig omdat de financiële positie van gemeenten, waaronder ook Veenendaal, onder druk staat. Ook strategische personeels-planning is in de huidige krappe arbeidsmarkt van groot belang. De interne dienstverlening richt zich op adequate ondersteuning van de inhoudelijke teams; het daarin samenwerken is één van de kernwaarden van de organisatie. Het op orde brengen en houden van de informatievoorziening en informatieveiligheid is ook één van de speerpunten voor de nieuwe directeur.

De directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening is verantwoordelijk voor de teams Communicatie, Belastingen en Basisregistraties, Facilitair, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop, Informatisering en Automatisering, Personeel, en Organisatie, Klantcontactcentrum, Strategie, Control, Bestuurs- en directieondersteuning. Ook de opgave Informatiesamenleving valt onder dit thema.

Specifieke aandachtsgebieden thema Ruimte

Veenendaal bouwt aan een duurzame stad waarin de volgende generaties gezond, duurzaam en veilig kunnen wonen, werken en leven.

We staan voor grote opgaven om:

 • een belangrijke bijdrage te leveren aan de versterking van de woonfunctie in Veenendaal en de regio FoodValley;
 • de ingrijpende (landelijke) ambities op het vlak van duurzaamheid in te vullen; en
 • om de goede balans tussen wonen, werken, bereikbaarheid, voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden.

De komende jaren ligt de focus op een viertal grote duurzame ontwikkelingen in de stad, het duurzaam beheer van de stad en verkennen we op basis van de verstedelijkingsstrategie in de regio FoodValley de ontwikkelmogelijkheden van Veenendaal na 2030.

De directeur Ruimte is verantwoordelijk voor de teams Adviseurs Openbaar beheer & Vastgoed, Openbaar Beheer en Projecten, Ruimtelijke Ordening en Bouwen, Programma’s en Projecten en Wijkservice. Daarnaast zijn de beleidsvelden Economie en Wonen en de opgaven Groei & Bloei en Duurzaam Veenendaal ondergebracht in dit thema.

Wat heb je in huis?

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met leidinggeven in een complexe context (senior managementrol binnen een overheidsorganisatie);Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurverandering;
 • Ervaring met crisisbeheersing (bevolkingszorg) is een pré;
 • Netwerken zit in jouw genen: bij voorkeur heb je al een netwerk binnen jouw thema, maar anders heb je in ieder geval ruime ervaring in het opbouwen en onderhouden van een dergelijk netwerk;
 • Je bent een verbindende, inspirerende en stimulerende persoonlijkheid, die op een goede manier verbinding weet te leggen tussen de externe omgeving en de interne organisatie;
 • Uiteraard onderschrijf je actief de ‘ster’-kernwaarden van de gemeente Veenendaal en geef je leiding volgens deze waarden;
 • Je hebt natuurlijk gezag en wekt vertrouwen door een open, toegankelijke en mensgerichte stijl van leidinggeven;
 • Je beleeft plezier aan samenwerken in een directie, denkt op organisatieniveau en je voelt je daar ook verantwoordelijk voor;
 • Je bent besluitvaardig en werkt met focus;
 • Je hebt goede communicatieve kwaliteiten en een uitstekende politieke antenne;
 • Je komt daardoor gemakkelijk in verbinding met politiek, bestuur en organisatie;
 • En je beschikt over relativeringsvermogen!

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende baan in een moderne organisatie met korte lijnen waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;

Een werkweek van 36 uur;

 • Een salaris van maximaal € 8.381,-- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 15);
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% bovenop je bruto maandsalaris, waarmee je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen;
 • Pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functies. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Diana de Groot, beiden via telefoonnummer 033 445 9050. Je kunt ons uiteraard ook per email bereiken via info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Je wordt verzocht te reageren vóór 1 oktober 2023.

Je kunt jouw sollicitatie indienen via onze website.

Vanuit de vacature op de website kun je via de knop ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het referentienummer:

 • Referentienummer 8117 (Ruimte)
 • Referentienummer 8115 (Bedrijfsvoering en dienstverlening)

Planning

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 40-41
 • Bespreken shortlist: week 42
 • 1e selectieronde: week 43
 • 2e selectieronde: week 44
 • Assessment: optioneel
 • Benoeming: aansluitend
 • Start per 1 januari 2024