1 lid voor de adviescommissie Ruimtelijke Ordening voor de raad

Opleidingsniveau HBO
Contract Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Zandvoort

Zandvoort is een bloeiende badplaats met grote toeristische aantrekkingskracht; jaarlijks bezocht door ruim vier miljoen toeristen. Toch is Zandvoort meer dan zon, zee en brede stranden. De gemeente kenmerkt zich ook door een veelzijdig en uitgebreid winkelassortiment, een gezellig centrum, een gevarieerd woningaanbod, het Circuitpark Zandvoort, het Holland Casino en fraaie flora en fauna. Kortom, een gemeente met een rijke historie, een internationale uitstraling en een goed evenwicht tussen wonen, werken en recreëren. Op dit moment is de gemeenteraad op zoek naar:

1 lid voor de adviescommissie Ruimtelijke Ordening voor de raad

Functieomschrijving
De gemeenteraad heeft een onafhankelijke adviescommissie raad ingesteld. De commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen over ingediende zienswijzen op een ontwerpbestemmingsplan of tegen een voorgenomen besluit tot vestiging van een voorkeursrecht.
De adviescommissie werkt nauw samen met de raadsgriffie.

Functie-eisen

  • (Juridische) opleiding op minimaal Hbo-niveau, ruimtelijk bestuursrecht / bestemmingsplanjurist.
  • Kennis van en inzicht in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet voorkeursrecht gemeenten.
  • Specifieke (werk)ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen.
  • Bestuurlijke ervaring met gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.
  • Goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden.
  • Niet werkzaam voor de gemeente Zandvoort, niet op andere wijze bij de bestuursorganen van de gemeente Zandvoort betrokken, noch in Zandvoort wonend.

Arbeidsvoorwaarden
De vaste vergoeding bedraagt, ingevolge artikel 14 lid 1 van de Verordening adviescommissie raad 2018, € 190,86 per bijgewoonde vergadering / bijeenkomst. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en is momenteel €208,45.
Dienstverband: Tijdelijke benoeming voor de duur van vier jaar.

Overige arbeidsvoorwaarden
Vergoeding vindt plaats op basis van bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden reiskosten vergoed.
Benoeming geschiedt bij besluit van de raad. Een eventuele herbenoeming voor vier jaar behoort bij goed functioneren tot de mogelijkheden.

Meer informatie
Meer informatie over de vacature kunt u krijgen bij de raadsgriffie via griffie@zandvoort.nl , of tel nr.023-5740425.
De Verordening adviescommissie raad 2018 vindt u op www.overheid.nl.
Voor meer informatie over de gemeente Zandvoort kunt u terecht op www.zandvoort.nl.

Solliciteren naar deze functie
Uitsluitend digitaal solliciteren tot en met 19 juni 2023.
De sollicitatiegesprekken duren circa 30 minuten en vinden plaats op donderdag 29 juni aanstaande van 19.00 – 22.00 uur in het raadhuis van Zandvoort.
U kunt solliciteren door een CV met begeleidende tekst te sturen naar: griffie@zandvoort.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.